Page 1 of 1

Sonab R7000

Posted: Mon 19 Feb 2024, 14:04
by Taif
Hej!
Min R7000 skrapar och fö oljud vid påslag, tystnar efter 4 - 5 min. Någon som har ett hum om orsaken?