Carlsson vs Linn?

Om du har frågor eller vill prata om HiFi som inte är Carlsson eller Sonab, posta här. Detta inkluderar även hemmabio m.m.
If you have questions or want to talk about other HiFi, not related to Carlsson, post here.
Post Reply
olaume
(150+ posts)
(150+ posts)
Posts: 150
Joined: Wed 29 Sep 2010, 22:51
Location: Umeå
Contact:

Carlsson vs Linn?

Post by olaume » Mon 18 Feb 2019, 21:53

Carlsson och Linn upplever jag som något av varandras absoluta motpoler. Pratade nyss med en (numera fattig men lycklig) Linn-ägare och tordes inte nämna att jag njuter av OA116, OD11 och subbas som matas med en hemmabioreceiver. Min fråga är: Har någon gjort en direktjämförelse mellan Carlsson-ljudet och Linn-ljudet? Min bild av Linn-filosofin är att de lägger våldsamt fokus på vad de kallar musikalisk linjäritet, att tonerna ska nå örat i absolut rätt ögonblick med minsta möjliga avvikelse, medan Carlsson-lyssnaren mer fokuserar på klang och rumslig upplevelse. Ska man vara spydig, kan man ju säga att en Linn-fantast strängt taget borde lyssna i hörlurar för att minimera avvikelserna, medan jag kan tänka mig att Linn-fantasten istället avfärdar Carlsson som ett enda gytter. Detta dock bara antaganden. Har någon gjort en jämförelse?

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest