Page 1 of 1

Serienummer tillverkningsår

Posted: Thu 21 Jan 2021, 12:36
by Zezam0011
Hej,
Jag undrar om man med hjälp av serienumret kan avgöra vilket år ett par OA-5 är tillverkade?