Page 1 of 1

hjälp med OA12 filter till Satori & T22

Posted: Thu 17 May 2018, 21:03
by DariBer
jag ska byta element till Satori och T22 samt filter på mina OA12 lådor.

Jag har fått ordning på filtret förutom spolen och kodningen som monteras vid sidan av kortet.

Jag undrar hur ska jag koppla samman dessa komponenter. Jag har bifogat en bild med siffror för varje "kontakt punkt" eller vad man ska kalla det för.

jag undrar om det är så här det ska kopplas.

1 till 6
2 till 4
3 till 5
IMG_3727.jpg