Bastoners våglängder och rummets dimensioner

Öppen kategori för diskussion av i princip vad som helst, så länge den håller sig till reglerna.
Open discussion about almost anything, as long as it stays within the rules.
Post Reply
teg
(20+ posts)
(20+ posts)
Posts: 24
Joined: Mon 16 May 2005, 12:27

Bastoners våglängder och rummets dimensioner

Post by teg » Sat 26 Aug 2006, 17:45

Jag har en fråga som dykt upp i samband med mitt arbete som lärare. Carlssonplanet brukar ha kunniga medlemmar, så kanske någon här kan ge ett svar:
Våglängden för en 20 Hz-ton är ca 17 m i luft. Vad händer om rummet är mindre än så (vilket de flesta rum onekligen är)? Hörs tonen ändå, förvrängs den på något sätt eller går det inte att höra den alls? Vi bortser från eventuella stående vågor. Min egen teori är att tonen hörs ganska normalt ändå, eftersom det inte är vågens utsträckning som ger lyssnaren ljudupplevelsen utan vågens förändring i just den punkt där lyssnaren befinner sig. I så fall borde det inte ha någon betydelse att vågen stoppas en bit bort. När vi tar med reflektion i bilden blir det emellertid ett mer delikat problem.

Roger Gustavsson
(50+ posts)
(50+ posts)
Posts: 63
Joined: Sat 12 Mar 2005, 16:15

Post by Roger Gustavsson » Sun 27 Aug 2006, 13:21

http://www.linkwitzlab.com skriver Siegfried Linkwitz bl.a. "At frequencies below the lowest room resonance the sound pressure will increase at a rate of 12 dB/oct. Domestic listening spaces are seldom completely closed, nor are sheet rock walls rigid, making a prediction of very low frequency in-room response extremely difficult." Mitt egna rum är 5.18 på längden och en resonans inträffar vid 344/5.18x2=33.2 Hz. Finns en rätt skaplig räknare för hur rummet bidrar, Room Response Calculator på http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm.

teg
(20+ posts)
(20+ posts)
Posts: 24
Joined: Mon 16 May 2005, 12:27

Post by teg » Mon 28 Aug 2006, 18:56

OK. Tack för svaret. Det går med andra ord inte att ge några enkla svar, enligt Linkwitz, men en tumregel kan vara att de allra lägsta bastonerna förstärks en aning i slutna rum med fasta väggar, om jag förstår rätt. Någon som vet vad denna förstärkning beror på? Vågen reflekteras och läggs till den gamla, eller???

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests