Page 1 of 1

Använda raspberry pi som ljudkälla

Posted: Tue 11 Dec 2018, 11:15
by lupo
Hej, jag måste bara skriva om detta. Efter flera års letande fick jag äntligen mitt ena slutsteg i mina oa6 t1 fixat. Har nu kopplat en rasberry pi 3 b+ via ett luxman försteg till mina fantastiska högtalare. Jag använder software från volumio och spelar från spotify. Bachs juloratorium för mig att känna mig som i en stor konsertsal eller kyrka och allt hörs så tydligt och väl balanserat. På hög volym känns upplevelsen som att vara där. Fantastiskt