Använda raspberry pi som ljudkälla

Ställ frågor, diskutera och prata om Carlssonhögtalare och tillbehör.
Ask questions, discuss and talk about Carlsson loudspeakers and accessories.
Post Reply
User avatar
lupo
(20+ posts)
(20+ posts)
Posts: 21
Joined: Tue 01 Mar 2005, 18:20
Location: northern europe

Använda raspberry pi som ljudkälla

Post by lupo »

Hej, jag måste bara skriva om detta. Efter flera års letande fick jag äntligen mitt ena slutsteg i mina oa6 t1 fixat. Har nu kopplat en rasberry pi 3 b+ via ett luxman försteg till mina fantastiska högtalare. Jag använder software från volumio och spelar från spotify. Bachs juloratorium för mig att känna mig som i en stor konsertsal eller kyrka och allt hörs så tydligt och väl balanserat. På hög volym känns upplevelsen som att vara där. Fantastiskt
od11, oa12, oa5 kopia, oa5.2,oa14, oa 50, oa116 samt oa2212
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests